Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ
Дэнзэн
Гантуяа
ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Боловсрол

  • 2000 - 2004 Засагтхан дээд сургууль
  • 2008 - 2009 Удирдлагын акедами

Боловсрол зэрэг

Туршлага

  • 2004 - Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга

Гавъя Шагналууд

  • 2012 Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамны тэргүүний ажилтан
  • 2016 Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
  • 2014 Өмнөговь аймгийн Хүндэт жуух
  • 2011 АХ-ын 90 жилийн ойн медаль

Имэйл

Cv Facebook

Сумдууд