Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр
62

Сумдууд