Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

ИТХ-ын хуралдааны тогтоол
3

Сумдууд