Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

улаан загалмай
30

Сумдууд