Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

ИТХ-ын Төлөөлөгч


Өрнөх Аюуш

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бямба Батсайхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Цэдэвдорж Бүддорж

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бор-Охин Цэнгэл

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Мөнхжаргал Балжинням

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хайвжунай Төмөрбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Сугир Мөнхбаяр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Батмөнх Одгэрэл

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хуягбаатар Мөнхбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бархас Баяржаргал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Пүрэв Бөхчулуун

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Рэгдэнсүрэн Чинбат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дарьмаа Бямбадэлгэр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Цэдэн Тэгш-Эрх

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бадамаа Одончимэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Сумбаа Батдэлгэр

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Болдбат Доржмижид

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дүүхүү Оргил

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Бүд Алтанцэцэг

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Ганзул Буянжаргал

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Чүлэм Огтбиш

ИТХ-ын Төлөөлөгч