Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/21
2 ИТХ-ын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/01
3 ИТХ-ын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/02
4 ИТХ-ын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/03
5 ИТХ-ын хороодыг шинэчлэн байгуулж, тэдгээрийн ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/04
6 Бүтэц, орон тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/05
7 Зардлын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/06
8 ИТХ-ын төлөөлөгчийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/07
9 Орон нутгийн сангийн журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/08
10 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд судалгаа хийх байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/09
11 Ажил эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/10
12 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажил дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/12
13 Аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/20
14 Ногоон сум дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/19
15 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/18
16 Хяналтын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/16
17 Дэд хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/15
18 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/14
19 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналтын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/13
20 Сумын дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгууалх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/11
21 Хуралдааны тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-22 67
22 Балансаас балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-08 66
23 Хөрөнгө актлуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-08 65
24 Данс хооронд хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-11-08 64
25 Энгийн хамгаалалтын бүс тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-27 60
26 Төрийн шагналд өргөн мэдүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-27 63
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-27 62
28 Эрүүл ахуйн бүс тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-10-27 61
29 Энгийн хог хаягдлын хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-06 4/04
30 Чиглэл өгөх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-07-01 54
31 Хөрөнгө актлуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-24 49
32 Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-24 53
33 Сум хөгжүүлэх сангийн 1 дүгээр улирлын ажил дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-24 52
34 Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-05-24 51
35 Хөрөнгө актлуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 46
36 Балансаас балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 47
37 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналтын зөвлөлийн ажил дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 48
38 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналтын зөвлөлийн ажил дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 48
39 Балансаас балансад хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-04-28 47
40 Малын тоо толгой татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-04-01 3/02
41 Сурталчилгааны байршил тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-31 44
42 Хөрөнгө актлуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-22 46
43 Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хугацааг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-17 40
44 Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн хэмжээ, хугацаа, чиглэл тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-17 39
45 Хамтарсан баг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-17 41
46 Эхийн алдар одонгоор шагнуулах эхчүүдийн нэрс батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-17 38
47 Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-17 40
48 Хамтарсан баг шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-03-17 41
49 Оны тэргүүний баг, байгууллага, хамт олон, иргэн шалгаруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 33
50 Мал эмнэлгийн тасгийн 2021 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-02-01 34
51 Засаг даргын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 32
52 Төлөвлөгөө батлах тухай/хороодын/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-27 31
53 Төлөвлөгөө батлах тухай/иргэний танхим/
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-20 24
54 Ажилчдын орон тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 01
55 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 02
56 Ахмад буурлаас сонсож, зөв бүхэн зөвхөн манай гэр бүлд төлөвшүүлэн, сайн багш, оюунлаг сурагчийг дэмжих жил болгон зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-01-08 03

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 979
444 / 45%
182 / 19%
185 / 19%
78 / 8%
90 / 9%