Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Ажил эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/10
2 Хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/21
3 Аялал жуулчлал хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/20
4 Ногоон сум дэд хөтөлбөр батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/19
5 Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тов тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/18
6 Хяналтын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/16
7 Дэд хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/15
8 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/14
9 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хяналтын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/13
10 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн ажил дүгнэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/12
11 Сумын дунд хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгууалх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/11
12 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд судалгаа хийх байнгын зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/09
13 Орон нутгийн сангийн журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/08
14 ИТХ-ын төлөөлөгчийн үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэх журам
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/07
15 Зардлын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/06
16 Бүтэц, орон тоо батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/05
17 ИТХ-ын хороодыг шинэчлэн байгуулж, тэдгээрийн ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/04
18 ИТХ-ын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/03
19 ИТХ-ын төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/02
20 ИТХ-ын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-23 6/01
21 Энгийн хог хаягдлын хураамжийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-09-06 4/04
22 Малын тоо толгой татварын хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-04-01 3/02

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 979
444 / 45%
182 / 19%
185 / 19%
78 / 8%
90 / 9%