Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

Санал асуулга (1)

2017 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлын гүйцэтгэлд саналаа өгнө үү (25 нийт санал)
Сумдууд